Exclusiecriteria

Je kunt bij ons terecht voor behandeling van psychische klachten en stoornissen in de Basis GGZ. Wij werken vrijgevestigd, dat wil zeggen dat wij niet in een groot team werken. Ook hebben wij geen expertise in alle psychische stoornissen. Bij sommige (ernst van) klachten vinden wij dan ook dat wij onvoldoende dan wel niet de best passende hulp kunnen bieden, dus adviseren wij een andere behandeling, bijvoorbeeld bij een grote(re) instelling, zoals Arkin of GGZ InGeest. Ook kan het zijn dat wij denken dat jouw klachten beter op een andere plek behandeld kunnen worden. Wij zullen dit advies aan jou terugkoppelen.

Wanneer niet?

Bij klachten die een behandeling in de Specialistische GGZ (S-GGZ) nodig hebben en bij de volgende klachten vinden wij dat wij onvoldoende hulp kunnen bieden, dus adviseren wij een breder behandelkader, bijvoorbeeld bij een grote(re) instelling, zoals Arkin of GGZ InGeest:

Depressieve stoornis (matig tot ernstig)
Crisis / suïcidaliteit
Psychotische klachten
Bipolaire stoornis (manische / hypomane episodes)
Eetstoornissen
Verslaving
Multiproblematiek
Hoog risico op ernstige conflicten / geweld
Complex / meervoudig trauma
Waar dan wel?

Bij sommige problematiek adviseren wij andere behandeling, bijvoorbeeld bij de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts. Neem contact op met je huisarts, zodat deze jou kan toeleiden naar de best passende hulp voor jouw situatie.

Enkele voorbeelden:
Er is sprake van klachten, maar onvoldoende om te voldoen aan een psychiatrische stoornis

Er is sprake van een psychiatrische stoornis maar geen hulpvraag.

Je wilt graag een verklaring hebben van een psycholoog voor een rechtszaak dan wel andere procedure.

Je wilt alleen diagnostiek, geen behandeling.