Kwaliteit

Richtlijnen

Als BIG geregistreerd GZ-psychologen zijn wij gebonden aan de beroepscode en werken wij volgens de kwaliteitsrichtlijnen van het Kwaliteitsinstituut en de landelijke GGZ richtlijnen.


Bijscholing, nascholing, supervisie en intervisie

Wij willen ons graag blijven ontwikkelen en onze kwaliteit hoog houden. Daarom volgen wij regelmatig bij- en nascholing en supervisie en nemen wij deel aan intervisiegroepen.


Effectiviteit behandelingen

Wij maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde en bewezen effectieve interventies. Wij evalueren onze behandelingen minimaal een keer in het half jaar, door middel van het bespreken hoe het gaat, updaten van het behandelplan, het afnemen en nabespreken van klachtenlijsten en het evalueren van de behandeldoelen.


Klachtenregeling

Wij doen ons best om al onze cliënten zo goed en integer mogelijk te helpen. Mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, wijzen wij je graag op onze klachtenregeling.


Kwaliteitsstatuut

Sinds 1 januari 2022 geldt het nieuwe Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een zorgaanbieder hoe ze ervoor zorgt dat de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessionals is geregeld.

Wij beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en deze kun je hier inzien:
Kwaliteitsstatuut Beatrijs de Lange.
Kwaliteitsstatuut Kim van Bastelaar.

Lees hier meer over het kwaliteitsstatuut.