Behandelmethoden

Cognitieve GedragsTherapie
(CGT)

Cognitieve gedragstherapie richt zich op gedachten, gevoelens en gedrag in relatie tot jouw klachten. Met cognitieve gedragstherapie onderzoek je samen met je psycholoog je gedachten, gevoelens en gedrag en samenhang hiertussen en ga je deze uitdagen. Zo werk je toe naar het behalen van jouw behandeldoelen.

Lees hier meer over wat CGT inhoudt: https://www.vgct.nl/wat-is-cognitieve-gedragstherapie/


Schematherapie (SFT)
(Schema Focused Therapy)

Binnen de schematherapie onderzoeken wij welke invloed jouw jeugd heeft op je huidige klachten. Je leert je patronen herkennen en zodanig te beïnvloeden dat je hierdoor anders gaat denken, je anders gaat gedragen en je uiteindelijk ook beter voelen. Je leert voelen wat jouw behoeftes zijn en leert hier op een gezonde manier mee om te gaan.  

Lees en kijk de video op de volgende site om meer te leren over wat schematherapie inhoudt:

https://www.schematherapie.nl/schematherapieEye Movement
Desensitization Reprocessing
(EMDR)

EMDR is therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van schokkende ervaringen. Wanneer je een schokkende ervaring meemaakt en je loopt vast in de verwerking hiervan, kan dit ertoe leiden dat je je anders gedraagt, voelt en denkt en anders reageert op je omgeving. EMDR is dan een eerste keus behandeling om van deze klachten af te komen.

Lees en kijk de video op de volgende site om meer te leren over wat EMDR inhoudt:

https://www.emdr.nl/wat-is-emdr/